Formular pentru șoferii de transport marfă

În aplicarea prevederilor Ordonanţei Militare nr. 7/04.04.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 284/04.04.2020 şi a Hotărârii C.N.S.S.U. nr. 18 din 04.04.2020, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitate maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei, din România într-alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidenţă al conducătorului auto, completează declaraţia pe proprie răspundere al cărei model se regăseşte mai jos.  Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19. (Art. 12)

Art. 14. – (1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:
a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin.(1), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.

(3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor.

Formular Declarație Marfă – https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/1586510638423-formulardeclaratiemarfa.pdf

Formular Tranzit – https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1.pdf

Sursa: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-formular-pentru-soferii-de-transport-marfa-19994.html