Cum obțin concediu medical?

Preambul:

În situația în care sunteți autoizolați la domiciu/ în carantină/ internat în spital, contactați-vă angajatorul sau unitatea de învățământ pentru a-i înștiința că vă aflați în una dintre situatiile de mai sus. La finalul perioadei de autoizolare / carantină / spitalizare, persoanele angajate beneficiază de concediu medical, iar elevii și studenții de scutire medicală.

Cadrul Legislativ

Astăzi, 27 martie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 502/417 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017.

De asemenea, este în vigoare Ordinul MS nr. 414/2020 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, care conține reglementări referitoare la modul în care se eliberează avizele epidemiologice necesare pentru obținerea certificatelor de concedii medicale pentru cei aflați în carantină instituţionalizată (în spaţii special amenajate) sau în izolare la domiciliu.

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, se acordă concediu medical asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase. Concediul medical va fi eliberat de către medicul de familie, după ieșirea din izolare/ carantina instituționalizată, pe baza certificatul epidemiologic, nemaifiind nevoie de adeverință de la angajator.

Pentru aceasta, solicitantul va completa o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului http://www.dspb.ro/diverse/23032020.pdf, în care va menţiona adresa sa de e-mail. Documentul se va transmite la adresa de e-mail: avizepidemiologic@dspb.ro. Direcțiile de Sănătate Publică vor elibera și transmite documentul către solicitant, în format electronic, la adresa de e-mail menţionată în declaraţie.

Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgenţă de către un medic curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, se depun direct la plătitorii de indemnizaţii de asigurări, fără viza medicului de familie.

Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgenţă, se pot transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, astfel:

  • de către medicii curanţi către persoanele asigurate;
  • de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (angajatori, CAS-uri, etc).

Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

În caz de carantină și/sau pentru perioada de internare în spital, certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020.

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID 19, Ordonanța de Urgență nr. 30/2020, a modificat reglementările privind modul de acordare a concediilor și indemnizațiior de asigurări sociale de sănătate, astfel:

  • persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare. Mai exact, concediul și indemnizația de carantină se acordă și persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni;
  • Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecțiuni.

Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică depăşeşte 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Sursa:
http://www.cnas.ro/
http://www.dspb.ro/diverse/